แซลมอนซาชิมิและอื่นๆ

Image

แซลมอนแอตแลนติก H/ON

ชื่อวิทยาศาสตร์ : SALMO SALAR

ประเภท : แช่เย็น / แช่แข็ง

เกรด : พรีเมียม

สี : 14+

น้ำหนัก / ชิ้น : 4-6 กก.

แหล่งที่มา : แหล่งที่มา

คำแนะนำในการใช้ : สำหรับซาชิมิ

Image

ATLANTIC SALMON FILLET

ชื่อวิทยาศาสตร์ : SALMO SALAR

ประเภท : แช่เย็น / แช่แข็ง

เกรด : พรีเมียม

สี : 14+

น้ำหนัก / ชิ้น : 1.5-2 กก.

ต้นกำเนิด : นอร์เวย์

คำแนะนำในการใช้ : สำหรับซาชิมิ

Image

SPINY LOBSTER

ชื่อวิทยาศาสตร์ : ORNATUS / VERSICOLOR / HOMARUS

ประเภท : สด / แช่เย็น / แช่แข็ง

เกรด : พรีเมียม

น้ำหนัก / ชิ้น : 300-500 กรัม, 500-800 กรัม, 800 กรัมขึ้นไป

ต้นกำเนิด : เอเชีย

คำแนะนำ : ใช้สำหรับซาซิมิและปรุงอาหาร