ทูน่าซาชิมิ เกรดพรีเมี่ยม

Image

ทูน่าซาชิมิพรีเมียม : ชิ้นลอยน์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่เย็นและแช่แข็ง

เกรด : AAA, AA และ A

น้ำหนัก / ชิ้น : 2KG DN, 2-4KG และ 4KG ขึ้น

ขนาด / ชิ้น : NIL

การใช้งานที่แนะนำ :

  • AAA และ AA ใช้สำหรับ SASHIMI
  • A ใช้สำหรับทาทากิและสเต็ก
Image

ทูน่าซาชิมิพรีเมียม : ซากุ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่เย็นและแช่แข็ง

เกรด : AAA, AA และ A

น้ำหนัก / ชิ้น : 200-400 กรัม, 400-600 กรัม

ขนาด / ชิ้น : 5-12 ซม. x 15-22 ซม. x 2.5-4 ซม.

การใช้งานที่แนะนำ : ใช้สำหรับซาชิมิ

Image

ทูน่าซาชิมิพรีเมียม : สเต็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่เย็นและแช่แข็ง

เกรด : AAA, AA และ A

น้ำหนัก / ชิ้น : 200-400 กรัม และ 400-600 กรัม

ขนาด / ชิ้น : 5-12 ซม. x 15-22 ซม. x 2.5-4 ซม.

การใช้งานที่แนะนำ :

  • AAA, AA ใช้สำหรับซาชิมิ
  • A ใช้สำหรับทาทากิและสเต็ก
Image

ทูน่าซาชิมิพรีเมียม : TAIL

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่เย็นและแช่แข็ง

เกรด : AA

น้ำหนัก / ชิ้น : 80-200 กรัม

ขนาด / ชิ้น : 3-10 ซม. x 8-15ซ ม. x 2.5-4 ซม.

การใช้งานที่แนะนำ : ซาชิมิและซูชิโรล

Image

เนื้อปลาทูน่าซาชิมิระดับพรีเมียม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่แข็ง

เกรด : -

น้ำหนัก / ชิ้น : -

ขนาด / ชิ้น : -

การใช้งานที่แนะนำ : ซูชิโรลและทูน่าหั่นเต๋า

Image

เนื้อปลาทูน่าซาชิมิระดับพรีเมียม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่แข็ง

เกรด : -

น้ำหนัก / ชิ้น : -

ขนาด / ชิ้น : -

การใช้งานที่แนะนำ : ซูชิโรลและทูน่าหั่นเต๋า