ทูน่าซาชิมิ เกรดญี่ปุ่น

Image

ปลาทูน่าเกรดญี่ปุ่น GG

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่เย็น

เกรด : AAA และ AA

น้ำหนัก / ชิ้น : 30 กก. ขึ้นไป

ขนาด / ชิ้น : NIL

การใช้งานที่แนะนำ : สำหรับซาชิมิ

Image

ปลาทูน่าเกรดญี่ปุ่น Loin

ชื่อวิทยาศาสตร์ : THUNNUS ALBACARES

ประเภท : แช่เย็น

เกรด : AAA และ AA

น้ำหนัก / ชิ้น : 3 กก. ขึ้นไป

ขนาด / ชิ้น : NIL

การใช้งานที่แนะนำ : สำหรับซาชิมิ